Vertrouwenscontactpersoon

Op dit moment (februari 2024) zijn we helaas op zoek naar een nieuwe vertrouwenscontactpersoon.
Indien mogelijk/behoefte probeer het aan te kaarten of spreek een van de bestuursleden/medeleden aan of leg een lijntje uit via de SBN (zie hieronder).DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ ZWAAN SURVIVALRUN FLEVOLAND

Wij willen een stichting zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als stichting weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen.

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

WAT DOET DE VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn die jij kan ondernemen. Soms is iets op te lossen binnen de stichting en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en de melder heeft de keus anoniem te blijven. Van elke melding maakt de VCP in overleg met de melder een notitie die naar het bestuur gaat.

HOE KUN JE DE VCP BEREIKEN?

Via het mobiele nummer 06-xxxxxxxx kun je een Whatsapp bericht sturen met een terugbel verzoek. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak. Een andere optie is, mocht dat nodig zijn, contact opnemen met de VCP van de SBN (niet alleen voor sexuele intimidatie) of de VCP van Centrum Veilige Sport.

Let op: het telefoonnummer is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te melden waar het over gaat.